A Bét Menáchem Héber–Magyar Kéttannyelvű Általános Iskolában a NAT előírásainak megfelelően kis létszámú osztályokban, interaktív módszerekkel tanulnak a diákok. Küldetésünk az önálló gondolkodásra nevelés, a magas szintű világi oktatás és a zsidó kultúra átadása tanulóink számára.

Világi oktatás

 • Közismereti tantárgyak oktatása magas színvonalon
 • Országos tanulmányi versenyeken kimagasló eredmények
 • OKÉV mérésen az országos átlag feletti teljesítmény
 • Személyre szabott korrepetálási program
 • Fejlesztési programok biztosítása iskolán belül

 • Vallási oktatás

 • Pozitív zsidó identitás, „zsidónak lenni jó” életérzés átadása
 • Külön hangsúlyt fektetünk az intenzív modern héber nyelvtanításra
 • Plusz nyelvórákat biztosítunk azon tanulóink számára, akik a héber nyelv ismerete nélkül érkeznek hozzánk, így rövid idő alatt behozhatják a diákok azon kortársaikat, akik már folyékonyan beszélnek héberül
 • Napirendbe épített különórák:

  • Sakk szakkör
  • Úszás – fedett medencében
  • Foci
  • Angol
  • Balett
  • Kézműves foglalkozások, kerámia szakkör
  • Fejlesztő torna
  • Ének-zene foglalkozás