A Bét Menáchem Héber–Magyar Kéttannyelvű Általános Iskolában a NAT előírásainak megfelelően kis létszámú osztályokban, interaktív módszerekkel tanulnak a diákok. Küldetésünk az önálló gondolkodásra nevelés, a magas szintű világi oktatás és a zsidó kultúra átadása tanulóink számára.

Világi oktatás

 • Közismereti tantárgyak oktatása magas színvonalon
 • Országos tanulmányi versenyeken kimagasló eredmények
 • OKÉV mérésen az országos átlag feletti teljesítmény
 • Személyre szabott korrepetálási program
 • Fejlesztési programok biztosítása iskolán belül

 • Vallási oktatás

 • Pozitív zsidó identitás, „zsidónak lenni jó” életérzés átadása
 • Külön hangsúlyt fektetünk az intenzív modern héber nyelvtanításra
 • Plusz nyelvórákat biztosítunk azon tanulóink számára, akik a héber nyelv ismerete nélkül érkeznek hozzánk, így rövid idő alatt behozhatják a diákok azon kortársaikat, akik már folyékonyan beszélnek héberül
 • Iskolánk ellenőrzéseinek eredményei

  A Bét Menachem iskolában Nahalka István és Ercse Kriszta oktatáskutatók elemzést végeztek a magyar nyelven zajló oktatás eredményességével, pedagógiai színvonalával kapcsolatban. A feladatot 2019. február és március hónapokban végezték el. A rövid és részletes elemzésük alapján megállapítható, hogy az iskolában magas színvonalú, a többi magyarországi iskolával összehasonlítva is kiemelkedő nevelő-oktató munka folyik. Az elemzéseket az alábbiakban olvashatják.

  Elemzés letöltése .pdf formátumban ››

  Jelentés a Bét Menachem iskolában elvégzett elemzés eredményeiről (Rövid változat) – Nahalka István és Ercse Kriszta, letölthető .pdf formátumban ››

  Jelentés a Bét Menachem Héber-Magyar Két tannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde intézményben 2019 február-március hónapban elvégzett elemzés eredményeiről, letölthető .pdf formátumban ››