A Bét Menáchem Héber–Magyar Kéttannyelvű Általános Iskolában a NAT előírásainak megfelelően kis létszámú osztályokban, interaktív módszerekkel tanulnak a diákok. Küldetésünk az önálló gondolkodásra nevelés, a magas szintű világi oktatás és a zsidó kultúra átadása tanulóink számára.

Világi oktatás

  • Közismereti tantárgyak oktatása magas színvonalon
  • Országos tanulmányi versenyeken kimagasló eredmények
  • OKÉV mérésen az országos átlag feletti teljesítmény
  • Személyre szabott korrepetálási program
  • Fejlesztési programok biztosítása iskolán belül

  • Vallási oktatás

  • Pozitív zsidó identitás, „zsidónak lenni jó” életérzés átadása
  • Külön hangsúlyt fektetünk az intenzív modern héber nyelvtanításra
  • Plusz nyelvórákat biztosítunk azon tanulóink számára, akik a héber nyelv ismerete nélkül érkeznek hozzánk, így rövid idő alatt behozhatják a diákok azon kortársaikat, akik már folyékonyan beszélnek héberül